Svingammalt fynd ritar om kartan för abstrakt tänkande

En målning av ett visaya­vårtsvin har upptäckts på en grottvägg på ön Sulawesi i Indonesien. Målningen tros vara 45 500 år gammal. FOTO: Maxime Aubert

KONST. Vad som anses vara den äldsta målningen av ett djur har hittats i Indonesien. Enligt arkeologerna som gjorde upptäckten rör det sig om ett visayavårtsvin – ett i dag utrotningshotat svindjur – som har målats på en grottvägg cirka 45 500 år sedan, rapporterar cnn.

Fyndet gjordes på ön Sulawesi och målningen har gjorts med röd­ockra. Djuret ser ut att observera en kamp mellan andra visayavårtsvin, enligt arkeologerna.

På ön Sulawesi har arkeologerna hittat flera målningar som är över 40 000 år gamla, bland annat handavtryck och jaktscener.

Fynden ritar om kartan för de tidigaste målningarna, som man trott funnits i Europa, vilket också innebär att det kognitiva språnget som målningarna indikerar alltså inte tycks ha skett i Europa.

Maxime Aubert, arkeolog på Griffith University i Australien hävdar att en sådan syn är eurocentrisk.

I dag tror man att förmågan att skapa figurativ konst – som refererar till den verkliga världen – antingen uppstod innan Homo sapiens lämnade Afrika för mer än 60 000 år sedan eller att förmågan uppstod mer än en gång efter att människan spreds runt jorden.

Äldsta fynden av abstrakta målningar är över 77 000 år gamla och har hittats i Afrika. Fyndet i Indonesien är dock det hittills äldsta exemplet på figurativ konst.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2022-06-10

Relaterat innehåll