Svärd för gudar och andar

Här ligger en kopia av svärdet på platsen där originalet hittades.

VASST FYND. I närheten av staden Nara i Japan upptäckte arkeologer i november 2022 en 1 600 år gammal gravhög som innehöll ett 2,3 meter långt Dako–svärd av järn och en sköldformad bronsspegel.

Gravhögen är en av många så kallade kofun-gravar från epoken med samma namn, vilken dateras till tiden mellan 250 och 538 e.Kr. och är en av två perioder som ingick i Yamato-eran. Graven är betydligt större än andra samtida gravar, omkring 100 meter i diameter och 10 meter hög.

I JAPAN HAR man tidigare hittat cirka 80 stycken liknande svärd men det nyfunna svärdet är det äldsta och längsta som man hittills funnit. Svärdet är 2,3 meter långt och liknar det som kallas krisdolkar, vilka har ett något vågigt blad.

Bronspegeln är bland de äldsta av sitt slag som hittats i Japan och liknar ett så kallad Daryu–spegel. En Daryu–spegel kännetecknas av att den har en inristning eller skulpterad påbyggnad av ett väsen från den japanska folktron.

Det ska ha funnits en japansk tradition under senare århundraden att begrava människor med överdrivet stora svärd som var avsedda för mäktiga andar eller gudar.

ENLIGT ARKEOLOGERNA SKA svärdet inte ha använts i strid utan bara vid ceremonier, tillsammans med spegeln, för att skydda den avlidnes själ från onda andar.

Enligt arkeologen Stefan Meader, expert på forntida svärds­tillverkning och japanska svärd, är det ovanligt med ceremoniella svärd. Han berättar vidare att det ska ha funnits en japansk tradition under senare århundraden att begrava människor med överdrivet stora svärd som var avsedda för mäktiga andar eller gudar.

RIKU MURASE, ARKEOLOG i staden Nara, tror att graven kan ha tillhört en person som stått nära Yamato-familjen, den japanska kejsarätten. Även andra föremål har hittats på platsen, men ännu inga mänskliga kvarlevor.

Corey Vejdeland

Corey Vejdeland

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll