Sörmlands hällristningar äntligen här

Ristningar i kalksten. Södermanland är nog det område i Nordeuropa som har flest hällristningar gjorda i denna bergart. Del av Karlbergsristningen, en av Sveriges största med över 1300 figurer. FOTO: FÖRFATTARNA
Den efterlängtade boken ”Hällristningar i
Södermanland” av Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam och Roger Wikell.

BOK. I mitten av 1960-talet var tre figurristningar och mindre än 50 skålgropslokaler kända i Sörmland. Nu har äntligen den sedan åttiotalet planerade och efterlängtade boken ”Hällristningar i Södermanland” (utg. Botark) utkommit. Författarna Sven-Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam och – den alltför tidigt bortgångne – Roger Wikell redovisar nu inte mindre än 2900 lokaler, varav omkring 125 figurlokaler och resten rena skålgropslokaler! En betydande del av nyfynden kan tillskrivas författarna, Sveriges främsta hällristningsinventerare. Boken innehåller dokumentation med olika metoder av samtliga figurristningar och en del av de rena skålgropslokalerna. Som brukligt dominerar skeppen bland figurristningarna och de ligger främst längs Södertäljeleden och den sedan länge uppgrundade Strängnäsleden. På det sättet avviker inte Sörmland särskilt mycket från andra landskap.

Några av de märkliga figurerna på Släbroristningen. De är ofta halvt mänskliga, halvt abstrakta, och tolkningarna är många. Är den stora figuren ett hus eller ett helt kosmos, och håller den nedre figuren upp sin mantel eller är det en dödsgudinna med revben? FOTO: FÖRFATTARNA

Ännu har inte någon bronsåldershällristning av mer berättande karaktär hittats i Sörmland, av det slag som finns i till exempel uppländska Boglösa och bohuslänska Tanum, där gudar och hjältar spatserar runt på hällarna i uppenbara scener.

I GENGÄLD KAN författarna presentera sin världssensationella upptäckt från försommaren 1984, den makalösa Släbroristningen i Nyköpings utkant. Författarna har säkert rätt i att Släbros unika utformning hänger samman med att den än så länge är ett kronologiskt unikum, många århundraden äldre än övriga hällristningar i södra Sverige. Vi har tidigare presenterat författarnas bok om hällristningarna i Västmanland, och även denna gång gratulerar vi till en fantastisk insats, både vetenskapligt och som ren bläddringsnjutning! Ingenting slår hällristningsbilder som en väg att nå forntidens människor.

Ristningen vid Koppartorp i Kolmården med ett stort antal fotsulor och elegant utformade skepp. Stävprydnaderna kan vara stiliserade hästhuvuden, medan fotsulorna kanske markerar tvilling­gudarnas närvaro. FOTO: FÖRFATTARNA
Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-02-18

Relaterat innehåll