Sorglig bekräftelse på neandertalarnas mänsklighet

Här går en forskare på Musée d´Archéologie National igenom fyndmaterialet från Ferraisse. Bland tusentals ben hittades 47 bitar efter ett neandertalbarn. Foto: MAN

ANALYS. Nyligen har franska och spanska arkeologer gjort en spännande upptäckt i ett arkeologiskt material som grävdes fram redan på 1970-talet i en grotta i La Ferrassie i sydvästra Frankrike. Man fann 41 000 år gamla skelettdelar av ett neandertalbarn i tvåårsåldern, vilket meddelas i artikeln Pluridisciplinary evidence for burial for the La Ferrassie 8 Neandertal child i Scientific Reports senaste decembernummer.

I alla år har forskarna diskuterat hur avancerade neandertalarna var intellektuellt och emotionellt. Tidigt hittade man vad man uppfattade som begravningar av neandertalare, även med gravgåvor. Det tydde på att neandertalarna var närmast jämbördiga med moderna människor, eftersom de tycktes kunna ge uttryck för sin sorg, genomföra begravningsritualer och ha abstrakta idéer om livet efter detta. Senare har många av de tidiga fynden ifrågasatts. Var begravningarna inget annat än undanskuffade lik och gravgåvorna bara skräp i närheten?

Barnet har lagts ner i en grop, i vilande ställning, med stöttat huvud.

ARKEOLOGERNA HAR UNDERSÖKT skelettmaterialet från grottan, i synnerhet barnskelettet, och även studerat anteckningar och dagböcker från utgrävningen. Med kolfjortonmetoden bestämdes barnets ålder, och barnets mitokondrie-DNA avslöjade att det var ett neandertalbarn. Dessutom gjorde arkeologerna flera intressanta iakttagelser. Trots att barnskelett är ömtåliga var benen välbevarade och samlade, vilket talar för att de tämligen snabbt har täckts med jord. Inga asätare kom åt dem, och de har varit skyddade från nedbrytning. Tvååringen låg med huvudet riktat i nedåtsluttning, men ändå låg huvudet högre än kroppen. Det tyder på att barnet har lagts ner i en grop, i vilande ställning, med stöttat huvud. Slutsatsen blir att det sannolikt rör sig om en avsiktlig begravning. Ytterligare analyser av fynd har gjorts som talar för medvetna begravningar bland neandertalarna, bland annat i Shanidargrottan i den kurdiska delen av norra Irak. Neandertalarna är på intellektuell frammarsch, om än bevisen är sorgliga.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-01-29

Relaterat innehåll