Skepp i ett vindstilla landskaps blåsiga hörn

HÄLLRISTNING. I somras upptäckte arkeologen och bloggaren Lena König en tidigare okänd hällristning på sin tomt norr om Torhamn i Blekinge. Efter tillstånd av Länsstyrelsen har hon och Sven-Gunnar Broström dokumenterat de tio skeppen på ristningen.

– Vi har använt tre metoder för dokumentationen, säger Sven-Gunnar. Dels fotar vi i släpljus, då slagskuggorna tydligt visar ojämnheter i hällen. Dels tittar vi noga med ljuset från olika håll och känner med fingertopparna var berget är krossat eller slätt, och så fyller vi i med krita och fotar. Och dels lägger vi över ett plastark och kalkerar. Metoderna kompletterar varandra.

Vi tittar noga med ljuset från olika håll och känner med fingertopparna var berget är krossat eller slätt, och så fyller vi i med krita.

TORHAMN I ÖSTLIGASTE Blekinge ligger på gränsen mellan den gropiga Hanöbukten och infarten till Kalmar sund. Bronsålderns långfärdskanotister brukade ofta mellanlanda här eftersom det var ett drygt arbete att paddla runt Sveriges sydöstra hörn. Det är antagligen skälet till att trakten är späckad med fantastiska skeppshällristningar. Ofta har skeppen upprullade stävar, som här. Ortnamnet Blekinge lär för övrigt hänga ihop med bleke i betydelsen vindstilla, och syfta på de skyddade farvattnen i Blekinge skärgård, som står i kontrast till Skånes öppna, vindpinade kuster.

Hällristningen i släpljus och ikritad. Inhuggningarna framträder på olika sätt. FOTO: Sven-Gunnar Broström
Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-09-10

Relaterat innehåll