Nytt museum går till botten med vrakfynden

Här svävar en dykare över Osmundvraket. FOTO: Jim Hansson, Vrak /SMTM
En mastfisk från ett vrak i Djupasund, Karlskrona. Mast­fisken är en förstärkning runt masthålet där masten fästes. FOTO: Jim Hansson, Vrak /SMTM

UNDER YTAN. I år öppnar Vrak, ett museum som förmodligen har världens största men mest svårbesökta utställningslokal, nämligen hela Östersjöns botten. Här finns vrak från medeltid till nutid. Tre exempel bland oräkneliga: Gribshunden är ett danskt örlogsfartyg, kung Hans flaggskepp, som förliste år 1495 i Ronneby skärgård när skeppet låg för ankar och en brand utbröt ombord. Osmundvraket i Stockholms skärgård sjönk fullastat med tunnor fyllda med järnstycken under 1500-talet. Ännu står en stor koppargryta kvar i en murad spis ombord. Passagerarfärjan Estonia gick till botten på öppna havet en stormnatt 1994, när bogvisirets underdimensionerade fästen brast och färjan snabbt vattenfylldes genom fören.

De äldre vraken ger ovärderliga inblickar i forna tiders sjömansliv, materiella kultur och ekonomi. Vrakmuseet har en mer lättbesökt lokal nära Vasamuseet på Djurgården i Stockholm, men det unika med museet är att låta vraken förbli där de är och istället visa upp dem återgivna i avancerad 3D-teknik. Vraks hemsida är också under uppbyggnad och redan nu väl värd ett besök: vrak.se.

Utanför Vaxholm har två stora 1600-talsörlogsskepp (krigsskepp) påträffats. – Det var som att simma runt på Vasaskeppet, säger en av marinarkeologerna från Vrak. FOTO: Jim Hansson, Vrak /SMTM
Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-04-16

Relaterat innehåll