Mysko guld och många hus

Ett järnåldershus framgrävt i härlig sand. I mitten två rader av särskilt markerade stolphål efter kraftiga bockar som bar upp taket och till vänster en rad av lite klenare väggstolpar som bar upp lerklinade flätverksväggar. Foto: Rio

GULDFYND. – Vårgårda är superroligt, säger Petra Rudd på Rio Göteborg, och inte har det blivit sämre av toppvädret under grävningen. Tack vare Trafikverkets exploateringsplaner har Rio och Förvaltningen för kulturutveckling, VGR, fått tillfälle att gräva i ett område som annars är dåligt känt av arkeologerna, fullt med hus, gravar och fynd. Vi befinner oss sex mil fågelvägen nordost från Göteborg, söder om Varaslätten. Här verkar det ha legat hövdingagårdar under en stor del av forntiden.

– Det fantastiska Alingsåsfyndet med bronskvinnosmyckena (se Popark nr 3/21) hittades ett par mil bort, och bara några kilometer härifrån har man funnit halssmycken och yxor från bronsåldern. Det verkar som järnframställning kom igång i trakten redan under den yngre bronsåldern, extremt tidigt. Nu har vi hittat järnslagg från järnålderns mitt och senare del och ett femtiotal hus från samma tid, men även äldre, som Västergötlands första treskeppiga hus från äldre bronsåldern. Vi har hittat både långhus, grophus och små fyrstolphålshus. Vi ska göra en mängd naturvetenskapliga analyser, bland annat pollenanalyser, som kommer att ge oss en helt ny och detaljerad bild av områdets historia. Och jo, sen har vi hittat ett guldföremål som vi har lite svårt att hitta paralleller till. Populär Arkeologis läsare får gärna komma med tips!

Här det mystiska guldföremålet, fram och bak. Att det är dekorativt är uppenbart, men vad har det dekorerat? Foto: Rio
Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-09-10

Relaterat innehåll