Mynt för 3,7 miljoner stulna – åtalad man friad dom.

DOM. Den man som åtalats för att ha stulit mynt till ett värde av 3,7 miljoner kronor från Kungliga myntkabinettet, frikändes i slutet av januari av Svea hovrätt. Det gick inte att bevisa att de eventuella brotten begicks så sent att de ännu inte preskriberats.

Mannen anklagades för flera fall av grovt häleri avseende mynt som både var ekonomiskt och kulturhistoriskt värdefulla. För en fällande dom krävdes bevis för att mynten stulits och sålts vidare under preskriptionstiden – det vill säga efter december 2008 och fram till att åtalet väcktes i december 2018. Den nu frikände mannen hävdar att de mynt som han sålt dels kommer från ett arv, dels från inköp från mynthandlare. Han menar också att samtliga mynt varit i hans ägo före december 2008.

Kungliga Myntkabinettet, som idag heter Ekonomiska museet – Kungliga Myntkabinettet, arbetar för en överklagan av domen.

Kristina  Ekero Eriksson

Kristina Ekero Eriksson

är arkeolog och vetenskapsjournalist. Här syns hon på en utgrävning inför byggandet av Arlandabanan 1992. Kristina ler tillkämpat. Att skriva i Populär Arkeologi är roligare än att gräva.

Relaterat innehåll