Metalldetektor bu eller bä

Arkeolog letar metall vid utgrävning i Täby norr om Stockholm. foto: fredrik sandberg

VÄXANDE PROBLEM. Metalldetektorer vid arkeologiska undersökningar är numera standard. Många fynd räddas vid den inledande schaktningen, och man får dessutom ett hum om fyndspridningen före utgrävningen. Metalldetekterandet är också populärt utanför arkeologernas krets, vilket fungerar hjälpligt så länge lagar och regler följs. Men sedan länsstyrelserna på grund av arbetsbelastningen har tvingats ta betalt för att hantera tillståndsansökningarna har en del metallsökar­entusiaster struntat i att söka tillstånd, vilket innebär att fynden de gör göms i byrålådan. Värdefull kunskap går förlorad, ett växande problem vi belyser närmare i ett kommande nummer.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-10-05

Relaterat innehåll