Mellan alfa och omega

Rena grekiskan? Nu läser datorn åt dig.

ARTIFICIELL INTELLIGENS. Har du hittat en skadad grekisk inskrift som du inte riktigt kan tyda? Bara lugn, för nu kan du ta hjälp av AI (artificiell intelligens) i ditt arbete. Ett internationellt forskarlag har lyckats utveckla ett program som klarar av att rekonstruera texter även där flera partier på stenen saknas. Med rätt kunskap om grekisk grammatik, språkbruket i inskrifter och den epigrafiska vanan (tekniken att hugga in bokstäver i sten) kan den artificiella intelligensen räkna ut vad som stått där från början.

Genom att utgå från 60 000 inskrifter och testköra programmet mot versioner där bokstäver och stycken medvetet suddats ut har det visat sig att resultatet blir rätt i 62 procent av fallen. Detta kan jämföras med mänskliga experter på inskrifter som bara fick rätt till 25 procent när de granskade samma material.

Tillsammans kan människa och maskin dock pressa upp resultaten till 72 procent. Dessutom kan denna nyutvecklade AI fastställa ursprunget för merparten av stenarna, samt datera dem med plus minus 30 år. Programmet som kallas Ithaca efter Odysseus berömda ö är öppet för alla att använda på ithaca.deepmind.com.

Allan  Klynne

Allan Klynne

PUBLICERAD: 2022-04-16

Relaterat innehåll