Medeltida kulturarv en knapptryckning bort

Ett registerkort som visar en kalkmålning från omkring år 1470 i Köpinge kyrka på Kristianstadsslätten. Denna betitlas ”Skapelsen av ljuset”. Armaturen i bildens överkant är dock av senare datum. Foto: Ikonografiska registret

REGISTER. Nu kommer du åt över 30 000 registerkort med medeltida kyrkomålningar, textilier och föremål ur Ikonografiska registret via Riksantikvarieämbetets söktjänst Arkivsök. Korten är maskinskrivna och försedda med uppgifter om tolkat motiv, kyrkans namn, var motivet förekommer, placering, datering och upphovsperson samt foto på motivet. Här hittar du allt och alla, exempelvis en Maria från sent italienskt 1200-tal, framställd i guld och flerfärgat silke, som efter en sväng till Luleå kyrka hamnade i Historiska museets samlingar. Digitaliseringen har genomförts på uppdrag av det svensk-finska projektet Helgonbilder, där avsikten är att göra det medeltida kulturarvet både i text och material tillgängligt för alla. Materialet täcker in den medeltida kyrkoprovinsen Uppsala, alltså större delen av det moderna Sverige och Finland. Slutbläddrat i forskarsalen på ATA i Stockholm och dags att börja knappa hemifrån, alltså! Ikonografiska registret hittar du via Arkivsök på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2021-12-17

Relaterat innehåll