Mästersmedens bronsfigur

Foto: Wikipedia

SKRIFTLIGA KÄLLOR TIGER nästan helt om skånska Uppåkra, den stadsliknande föregångaren till Lund. Fynden därifrån gör desto mer väsen av sig. Allra högst skriker denna förgyllda bronsfigur, tillverkad i slutet av 900-­talet och kanske avsedd att pryda nässkyddet till en hjälm. Motivet är sagans Völund, mästersmeden som en kung skar knäsenorna av och höll fången. Efter att ha tagit en gruvlig hämnd klädde sig Völund i en egentillverkad fågeldräkt och flög till friheten.

Foto: Wikipedia

Uppåkrasmedens arbete att tänka ut hur fågeldräkten praktiskt skulle utformas är fascinerande. Smeden gömde sig inte i djurornamentikens överestetiserade träsk utan har klart och redigt utformat en stödjande balk och en tvärslå över ryggen samt dubbla repöglor kring axlar, överarmar och lår. Med armarna drevs vingarna, med benen styrdes stjärtplymen: Det här borde funka!

Det är omöjligt att inte associera till Leonardo da Vinci, som skissade på en liknande flygmaskin i Milano ett halvt årtusende senare. Uppåkras meden var först, en drömmarnas ingenjör som visar att fantasin är uppfinningarnas far, om nu nöden är dess mor.

Föremålet saknar slitagespår. Det verkar nästan direkt ha gömts i jorden, istället för att överlämnas till smedens arbetsgivare. Varför? Kanske var figuren ett uttryck för smedens egen frihetslängtan, lite som att knyta näven i byxfickan. Det vore ju ganska märkligt om Uppåkras härskare ville ståta med en herrehatande smed mellan ögonen.

Foto: Wikipedia
Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-10-05

Relaterat innehåll