Härskarhallen i Uppåkra grävs ut

Härskarhallen och kulthuset vid Uppåkra. Med så kallad mikromorfologisk metod (kulturlageranalys) och dna-analys ska jorden undersökas noggrant för att kunna belägga hur hallen använts och även vad som ätits och av vem. FOTO: Rekonstruktion: Catrin Jacobsson, Lunds universitet

PIONJÄRPROJEKT. Den största forskningsgrävningen i Sverige sedan 1990-talets Birkaprojekt invigdes den 5 september. Lunds universitet har samlat in donationer på 40 miljoner kronor för att gräva ut den stora hallbyggnaden i Uppåkra, strax söder om Lund.

Uppåkra var maktcentrum i Skåne under nära tusen år, från 100-talet till år 1000. Hallen var 40 meter lång och låg tillsammans med ett kulthus på en höjd söder om Uppåkra kyrka. Vid kulthuset har man hittat spår efter krigiska offerritualer såsom spjutspetsar, delar av en prakthjälm och människoben. Människooffer månne?

Bortåt 30 000 fynd har hittats i åkermarken sedan upptäckten 1934. Än så länge är bara några få procent av Uppåkra utgrävt. FOTO: Mats Roslund, Lunds universitet

Hallen grävs ut under fyra år inom forskningsprojektet ”Hallen på Höjden – dynastiers residens och domän” som drivs 2022-2026. Projektledare är de två professorerna Mats Roslund, arkeolog och Torbjörn Ahlström, osteolog och i fält arkeolog Håkan Aspeborg, alla vid Lunds universitet. De allra senaste naturvetenskapliga metoderna kommer att användas för att få ut så mycket kunskap som möjligt av grävningen.

– På så sätt är detta ett pionjärprojekt, säger Torbjörn Ahlström. Vi kan komma att avgöra vilka människor som var på besök, till och med ta reda på vem det var som på vintern år 463 satt och spottade öl på golvet!

Information läggs ut löpande på www.uppakra.lu.se

Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-10-07

Relaterat innehåll