Fynd skriver om Göteborgs försvarshistoria

Arkeolog Johan Thörnqvist framför stockverket som påträffades vid kvarteret Röda bryggan.

BOPLATS. Göteborgs stadsmuseums arkeologer har grävt fram enorma välbevarade timmer från 1600-talet, ett fynd som ritar om kartan över det gamla Göteborg och ökar kunskapen om stadens tidiga försvarshistoria.

– Timret utgjorde delar Göteborgs allra äldsta, yttre befästningar, säger arkeologen Tom Wennberg.

De enorma stockarna är 20 meter långa och en dryg halvmeter i diameter och utgjorde grundfundamentet till en smal vägbank som ledde in till staden, längs med Göta Älv. Vägen var designad smal så att folk var tvungna att gå på led.

En del mindre fynd påträffades också vid utgrävningen, såsom denna kanonkula. Foto: Tom Wennberg

– Det kom väl till pass, för då kunde göteborgarna stå på bastionen och skjuta ner dem som inte fick komma in.

– Stockar som är 20 meter långa och 60 centimeter i basen, det är ju träd som inte finns idag. Då är det ändå bara en tumnagel av hela försvaret av staden. Detta visar hur viktigt Göteborg och dess handel var att försvara, säger Tom Wennberg.

Nu väntar arkeologerna bland annat på dendrokronologiska analyser av timret – ett sätt att tidsbestämma träd utifrån årsringar. Så småningom blir det en arkeologisk rapport.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2021-12-17

Relaterat innehåll