En äkta påfågel

Vingbenet från 1400-talets Lund nedtill, jämfört med en nutida påfågels vingben från Zoologisk museum i Köpenhamn. Foto: Arkeologerna.

PÅFÅGEL 2. Under förra grävsäsongen hittade Arkeologerna ett vingben av en påfågel från kvarteret Sankt Mikael i Lund. En kolfjortondatering visar att benet tillhör 1400-talet. Därmed är det Sveriges äldsta fynd av påfågel, om än egentligen danskt, eftersom Lund och Skåne hörde till Danmark på den tiden.

Det äldsta påfågelfyndet hittills i Norden är påträffat i det norska Gokstadsskeppet från slutet av 800-talet. På bottnen av skeppet intill styråran låg ben och fjädrar efter fågeln. Och inte nog med det, i den isländska sagan om Gudrun omnämns hövdingen Olof Påfågel. I Albert Ulrik Bååths översättning från förra sekelskiftet får vi veta att: …. sitt tillnamn erhöll han af sin fader, medan han var gosse, ty tidigt visade det sig, att han skulle komma att i fägring och belefvenhet öfverträffa andra män på Island. Då han var tolf år gammal, red han till tinget, och män ifrån andra bygder tyckte sig där hafva uträttat tillräckligt, när de blott skådat hans härliga gestalt.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-06-11

Relaterat innehåll