Den enes avfall, den andres kulturarv

En icke avfallsförklarad International 1210 från 1973. FOTO: Wikipedia

FORDON. Vid Svea hovrätt har nyligen ett spännande kulturarvsmål tagits upp för behandling. Tidigare har Länsstyrelsen i Västra Götaland hävdat att en International 1210 utgjorde avfall och därför inte fick införas från Norge till Sverige. Riksantikvarieämbetet har yttrat sig och menar att civilsamhället (i detta fall i gestalt av en veteranbilintresserad person) utför ett betydelsefullt ideellt kulturarvsarbete genom att bevara, använda och utveckla historiska transportmedel. Dom har i skrivande stund inte fallit. Fordonet är i detta fall tillverkat år 1973 och har bland annat fungerat som tjänstgöringsfordon i Skurups brandförsvar. Allt enligt Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev. Här kan vi tillägga att de tidigaste fordonen, av lite äldre och mindre miljöfarlig modell, rullade i Norden på 3000-talet f.Kr. och bestod av oxdragna vagnar med massiva trähjul.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2021-12-17

Relaterat innehåll