Blanka mitt på blanka dagen

Båten grävs fram utanför Riksdagshuset. FOTO: Stockholms medeltidsmuseum

BÅT 2. Populär Arkeologis chefredaktör tog i somras en promenad på Blidö och råkade på en 1300-talsbåt vid en brygga. Det visade sig vara båten Blanka som lagt till, en vacker kopia av en av de båtar som hittades vid Helgeandsholmen­utgrävningarna 1978–1781 i Stockholm. Med hjälp av dendrokronologisk datering (där träets årsringar studeras) kunde båtfyndet dateras till 1320-talet, och analyser av mikroorganismer visar att den troligen gick i trafik i Östersjön och då snarast i skärgårdens bräckta vatten. Sannolikt var det en bondeskuta, som kunde frakta exempelvis ved och fisk.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-10-29

Relaterat innehåll