Båtbyggare på Birka

Analys i fält, prover och fynd analyseras med hjälp av röntgenfluorescensdetektor. Foto: Arkeologiska forsknings­laboratoriet

STUDIER. Sedan 2020 har Masterutbildningen för laborativ fältarkeologi vid Stockholms universitet under tre veckor i varje år undersökt en spännande plats intill Kugghamn, strax norr om Birka på Björkö. Seminariegrävningarna leds av Sven Isaksson med stöd av experten på vikingatida hamnar, Sven Kalmring.

En av alla nitar som påträffades, denna hel, med både nitbricka, ten och huvud. Foto: Arkeologiska forsknings­laboratoriet

Sven Isaksson berättar att platsen upptäcktes vid nyinventeringen på 1990-talet och misstänktes då vara lämningar efter en naust, det vill säga ett båthus från järnåldern. De två svackor, en större och en mindre, som ligger på rad i strandsluttningen liknar de båtlänningar som undersöktes vid Hovgården på 1990-talet, det vill säga rännor i marken som fungerat som båtuppdragningsplatser.

Men svackorna vid Kugghamn visade sig vara mer än så.

– När vi undersökte den större av de två svackorna upptäckte vi störhål efter vad vi tolkat som stöd åt en båtslip och anläggningen visade sig också ha byggts om i flera omgångar. Det finns inga spår efter något tak, så någon naust har det nog inte varit. Istället lutar det åt att det är en varvsplats, något som vi anade redan under höstens bearbetningar av de tidigare fynden.

Möjliga och säkrade störhål markerade med rödmålade stavar i det närmaste schaktet – störhål som utgör rester efter den båtslip av trä som funnits i svackans botten. Foto: Arkeologiska forsknings­laboratoriet

– Vi har hittat en stor ansamling båtnitar, enstaka verktyg som skavjärn, punsar med mera som tyder på detta, fortsätter Sven. Totalt har vi hittat mer än 900 föremål som visar att det varit en intensiv verksamhet på platsen. Fynd av pärlor och vikter daterar verksamheten till yngre Birkatid eller närmare bestämt slutet av 800-talet och början av 900-talet.

– Ovanför den större svackan har vi undersökt ytterligare en insjunkning i marken. Här fann vi ett lutande stolphål som kan ha fungerat som stöd åt någon form av täckning av båtar. I år har vi undersökt vad som liknade en båtlänning som ligger ca 20 meter från svackorna. Här är fynden inte så rikliga, mest skifferbrynen, och vi har ännu inte fått koll på vad det är för typ av anläggning. Men undersökningarna av prover och fynd fortsätter inne på laboratoriet med hopp om att lösa frågan, avslutar Sven Isaksson.

Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-06-10

Relaterat innehåll