268 miljoner kronor till arkeologin

APP. Den stora majoriteten av alla arkeologiska undersökningar i Sverige sker i samband med exploateringar, det vill säga att man letar fram och gräver ut fornlämningar inför exempelvis väg-, bostads- och industribyggen. Nu har Riksantikvarieämbetet sammanställt statistisk som visar att totalt 1296 beslut fattades år 2020 om uppdragsarkeologiska insatser till en kostnad av 267,7 miljoner kronor. För den som är lite trött på att Stockholmstrakten och Mälarområdets arkeologi känns dominerande kan det glädjande noteras att länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland har de högsta beslutade kostnaderna. Rapporten hittar du på RAÄs hemsida.

Exploateringsutgrävning. FOTO: Arkeologerna/SHM
Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2022-02-18

Relaterat innehåll