Få bryr sig om Kinas kulturmord i Xinjiang

Text: Magnus Fiskesjö

Sedan 2017 pågår ett massivt folkmord i västra Kina. Den kinesiska regimen har försökt hemlighålla det, men massor av information har kommit fram. Vi vet nu att regimen tvångssteriliserar så många kvinnor att födelsetalen brant dalar, och att uppemot två miljoner uigurer, kazaker och andra minoriteter fängslats i en nybyggd Gulag-arkipelag. Hundratusentals barn omhändertas och skiljs från sitt språk, kultur, och religion.

Syftet är att utradera det uiguriska folket och fullfölja den annektering av deras land som påbörjades under Mao, med en kinesisk masskolonisering som gjort att uigurerna redan blivit en minoritet på hemmaplan.

En systematisk förstörelse av uigurernas levande kulturarv är en central del i projektet. Man har låtit stora delar av det uiguriska kulturlivet ”försvinna”: poeter, popmusiker, akademiker, och andra. Rader av fängslade författare och andra har redan rapporterats ha dött i lägren.

Dessutom förstörs nu kulturminnesmärken: traditionell arkitektur och gravplatser (fig. 2) utplånas. Moskéer rivs. Uigurernas berömda pilgrimsorter, mazarer, bulldozas och vanhelgas så att ingen ska kunna samlas kring sin egen historia.

Fig.1. Gravplatsen Sultanim i den gamla staden Hotan, som går tillbaka till år 960 e.Kr., men totalförstördes 2019, delvis ersatt med en bilparkering. Från AFP/Daily Mail. 
Fig. 2. Satellitbilder som visar helgedomen Jafari Sadiq före och efter förstörelsen 2019. Från The Guardian/Bellingcat.

Samtidigt har regimen utfärdat påbud om att all arkeologi i Xinjiang måste tjäna syftet att bevisa att regionen varit en del av Kina sedan tusentals år.

Brutaliteten i det pågående kulturmordet är chockerande (fig. 3), och blir inte bättre av att regimen samtidigt skapar fickor av disneyfierad uigurisk låtsaskultur för naiva kinesiska turister.

Fig. 3. En uigurisk gravplats i Aksu där den berömde poeten Mutellip låg begravd, men som utraderades 2018 och ersattes med kinesiskt kitsch, en s.k.”Happiness Park.” Från AFP/Daily Mail.  

Inte ens hemmet förskonas. Kinesiska inspektörer besöker alla uigurer. Om man har traditionell uigurisk dekor, eller överhuvudtaget någonting som påminner om att uigurerna inte är kineser, så ska det bort. Om uigurisk litteratur eller en Koran påträffas, noteras familjen som suspekt. Om man protesterar skeppas man iväg till ”omskolnings”-lägren.

Det kanske mest groteska exemplet är att alla nu tvingas gräva sönder sin supa (fig. 4), den traditionella uppvärmda plattform där uigurer sover under vintern. Istället ska man ligga i kalla kinesiska sängar!

Fig. 4. Uiguriska kvinnor (männen antagligen redan i strafflägren), som fått order om att gräva sönder sitt traditionella supa-golv. Från kinesiska sociala media, 2019.

Raphael Lemkin, anfadern till FN-konventionen mot folkmord (1948), kämpade för att förstörelse av kulturminnen, bibliotek, synagogor, och så vidare också skulle inkluderas i definitionen av folkmord. De gamla kolonialmakterna vägrade, så konventionen är begränsad till dödandet, steriliseringarna, tvångsomhändertagandet av barn, o.s.v.

Men Kina har faktiskt utfäst sig, i FN, att skydda allt kulturarv. Nu bulldozar man det.

Varken UNESCO, ICOMOS, eller någon annan säger något. Varför?

Magnus Fiskesjö undervisar vid Cornell University, USA. Han forskar om etniska minoriteter i Kina och resten av Asien, inte minst deras rätt till sin egen historia, och kulturarv. Tidigare chef på Östasiatiska museet. Mejl: nf42@cornell.edu

Mer läsning:

AFP. ”Satellite images reveal China is destroying Muslim graveyards.” Daily Mail, 9 okt. 2019. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7553127/Even-death-Uighurs-feel-long-reach-Chinese-state.html

ASPI. ”Cultural erasure. Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang.” 24 sept. 2020. https://www.aspi.org.au/report/cultural-erasure

Bahram Sintash. ”Demolishing Faith: The Destruction and Desecration of Uyghur Mosques and Shrines.” Uyghur Human Rights Project, 28 okt. 2019. https://uhrp.org/press-release/demolishing-faith-destruction-and-desecration-uyghur-mosques-and-shrines.html

The Guardian. ”Revealed: New Evidence of China’s Mission to Raze the Mosques of Xinjiang.”  7 maj 2019. https://www.theguardian.com/world/2019/may/07/revealed-new-evidence-of-chinas-mission-to-raze-the-mosques-of-xinjiang

Thum, Rian. ”The Spatial Cleansing of Xinjiang: Mazar Desecration in Context.” Made in China, 24 aug. 2020. https://madeinchinajournal.com/2020/08/24/the-spatial-cleansing-of-xinjiang-mazar-desecration-in-context/

UHRP. ”Kashgar Coerced: Forced Reconstruction, Exploitation, and Surveillance in the Cradle of Uyghur Culture.” 3 juni 2020. https://uhrp.org/press-release/uhrp-report—kashgar-coerced-forced-reconstruction-exploitation-and-surveillance-cradle

De åsikter som framförs på Populär Arkeologis
debattsida är skribenternas egna.